Procedura reklamacyjna

1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady należy je zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu towaru.

2. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sklep internetowy, który rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 

Adres do zwrotu:

MRCHEF SP. Z O.O

KRASNE 24B,

36-007 KRASNE

 

Dajemy Państwu możliwość zwrotu produktów do 14 dni jeżeli nie spełnią Państwa oczekiwań. PRZED DOKONANIEM ZWROTU PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY BĄDŹ MAILOWY

FORMULARZ REKLAMACJI

Sporządzony w dniu ……………………

1. Osoba dokonująca zwrotu

Imię i nazwisko ……………………………...

Numer zamówienia …….................... Adres………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………...........

2. Określenie towaru

Data nabycia towaru (złożenie zamówienia) …………………………………………...

Nazwa towaru …………………………………………………………………………...

Ilość …….… cena jednostkowa ………………ogólna wartość ……………...………..

Nr paragonu (faktury).........................…………………………………………………..

3. Przyczyna zwrotu (prosimy zaznaczyć odpowiednio „x”)

□ Towar uszkodzony/niepełnowartościowy

□ Towar nie spełnia oczekiwań

□ Towar niezamówiony

□ Inne……..…………………………………………………………. ……………………………………………………………………… ………………………

Opisz Uszkodzenia……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………

4. Żądanie reklamującego ………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………… Upoważniam RXONE do wystawienia korekty paragonu bez własnego podpisu.

W załączeniu przesyłam: - zwrócony towar - ORYGINAŁ PARAGONU który jest podstawą do ewentualnego zwrotu pieniędzy

Podpis ....................................................

Śledź nas na Facebooku