1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem.

2. Zwrot towaru do Sklepu internetowego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sklep internetowy.

3. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę sprzedaży uważa się za niebyłą.

Adres do zwrotu:

RXONE AGNIESZKA OLEJARZ

REJTANA 31F

35-326 RZESZÓW

POLSKA

FORMULARZ ZWROTU

Sporządzony w dniu ……………………

1. Osoba dokonująca zwrotu

Imię i nazwisko ……………………………...

Numer zamówienia …….................... Adres………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………...........

2. Określenie towaru

Data nabycia towaru (złożenie zamówienia) …………………………………………...

Nazwa towaru …………………………………………………………………………...

Ilość …….… cena jednostkowa ………………ogólna wartość ……………...………..

Nr paragonu (faktury).........................…………………………………………………..

3. Przyczyna zwrotu (prosimy zaznaczyć odpowiednio „x”)

□ Towar uszkodzony/niepełnowartościowy

□ Towar nie spełnia oczekiwań

□ Towar niezamówiony

□ Inne……..…………………………………………………………. ……………………………………………………………………… ………………………

Opisz Uszkodzenia……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………

4. Żądanie reklamującego ………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………… Upoważniam RXONE do wystawienia korekty paragonu bez własnego podpisu.

W załączeniu przesyłam: - zwrócony towar - ORYGINAŁ PARAGONU który jest podstawą do ewentualnego zwrotu pieniędzy

Podpis ....................................................

Śledź nas na Facebooku